Arealmangler - er boligarealet korrekt?

Måske kan du få afslag eller erstatning. Få en gratis vurdering af din sag - udfyld formularen nederst på siden.

Ifølge BBR-registret er helt op til en fjerdedel af de danske enfamiliehuse forkert opmålte (fejl i BBR). Har dit hus arealmangler, kan du måske få erstatning. Hvad står der i købsaftalen og hvad fremgår af en udskrift fra BBR? Er der en forskel mellem BBR og det faktiske boligareal, kan der være tale om arealmangler, som kan give ret til erstatning eller afslag.

Som boligkøber køber man de m2, der fremgår af købsaftalen. Ofte er der også en henvisning til BBR i en købsaftale. Som køber skal man derfor forvente, at få det antal m2, som står i købsaftalen. Hvis der er forskel mellem faktiske m2 og de opmålte m2, kan der foreligge en arealmangel.

BBR (Bygnings- og Boligregisteret) oplyser, at op til 25 % af alle danske en-familieboliger er fejlagtigt opmålt. Der er enten fejl i BBR eller målt forkert op. Er der arealmangler har køber en mulighed for at få erstatning eller et afslag i købesummen.

Har du købt – og er der arealmangler

Har du købt en ejendom, bør du få den opmålt. Herved kan du konstatere, om der er forskel mellem det faktiske areal og det oplyste. Altså om der foreligger en arealmangel. Er der en fejl i BBR eller i købsaftalen i forhold til de reelle m2, skal du få lavet en korrekt reklamation af advokat sådan, at du bevarer muligheden for et få et afslag i prisen eller en erstatning.